ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
#ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
๑. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๑ อัตรา
๒. คนงานทั่วไป ๑ อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบติดต่อและขอยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๒๑-๙๘๑๔

ประกาศสรรหาฯ
Share: