ติดต่อเรา

224 หมู่ที่ 8 ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน อุดรธานี 41130

โทร.042219814 Fax 042219814

Email : admin@donhaisok.go.th