การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2564

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายบัวภา จันทะบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก, นายทรงวุฒิ ศรีสุนาครัว ปลัดอำเภอหนองหาน, ร.ต.อ.สุริยา พูลศรี , สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ อสม. นำถุงยังชีพจากกาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบให้กับผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง กักตัว 14 วัน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จำนวน 20 ราย

กิจกรรม ต่อต้านคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธาน

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Share: