ประชาสัมพันธ์การเดินรณรงค์ เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก ออกมาใช้สิทธิ หนึ่งสิทธิ หนึ่งเสียง ของท่านมีค่าเข้าคูหากาเลือกคนดี เพื่อมาพัฒนาหมู่บ้าน ตำบลดอนหายหายโศกของเรา

Share:

Author: mungmee