ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลดอนหายโศก ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก และ #สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

Share:

Author: mungmee