วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายบัวภา จันทะบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก, นายทรงวุฒิ ศรีสุนาครัว ปลัดอำเภอหนองหาน, ร.ต.อ.สุริยา พูลศรี , สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ อสม. นำถุงยังชีพจากกาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบให้กับผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง กักตัว 14 วัน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จำนวน 20 ราย

Share:

Author: mungmee