ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แนะนำประชาชนโดยมีรถประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโควิด19 และออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง กักตัว 14 วัน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายบัวภา จันทะบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก ร่วมกับ รพ.สต.ดอนหายโศก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แนะนำประชาชนโดยมีรถประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโควิด19 และออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง กักตัว 14 วัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 .. ตามนโยบายอุดรธานี 14 วันแห่งความปลอดภัย (4ก2ป) 🤟

Share:

Author: mungmee