ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศ ภดส3 ประจำปี 2564
Share:

Author: mungmee