ประชุมบูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวในพื้นที่ตำบลดอนหายโศก ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ.ศาลาประชาคม บ้านกั้ง หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8

Share:

Author: mungmee