วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ประจำปี 2564 ร่วมกับ รพ.หนองหาน ฝ่ายปกครอง ตำรวจ มูลนิธิ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง ณ ลานคลองถม ข้างที่ว่าการอำเภอหนองหาน

Share:

Author: mungmee