ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนหายโศก เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ มีขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ-อบต-ดอนหายโศก-ประกวดราคารถขยะ
Share: