ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ประกาศราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
Share:

Author: mungmee