โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

นางสายใจ ยศธิพานา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566   มีสมาชิกสภา อบต.ฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ครู กศน. และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งนี้มีเด็กและเยาวชน ผู้ปกครอง ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จำนวนมาก โดยในงานประกอบไปด้วย การแสดงบนเวทีของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก สังกัด สพฐ. การแสดงจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการแสดงจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมตามซุ้มต่างๆ กิจกรรมบนเวที การแข่งขันตอบคำถาม การร้องเพลง และเล่นเกมส์ชิงรางวัล โดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน คึกคัก ตื่นเต้น เร้าใจ 🤩🤩💃💃🕺🕺🎈🎈🎁🎁🥳🥳🍦🍦 #องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศกขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนขนมและของรางวัลต่างๆให้กับเด็กๆในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ 🙏🙏🙏
Share: