วันที่ 8 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก นำทีมโดย นางสายใจ ยศธิพานา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมราชการเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ อสม.และผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมดำเนินการทำความสะอาดวัดดอนหายโศก พร้อมช่วยชาวบ้านขุดลอกรางระบายน้ำ ม.8 และให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการบริหารจัดการขยะ เพื่อลดปัญหาขยะอุดตันท่อ ภายใต้โครงการลดและแยกขยะมูลฝอย ตำบลดอนหายโศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Share: