วันที่ 7 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก นำทีมโดย นางสายใจ ยศธิพานา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมราชการเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ อสม.และผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมดำเนินการทำความสะอาดวัดบ้านกั้ง และให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการบริหารจัดการขยะ ภายใต้โครงการลดและแยกขยะมูลฝอย ตำบลดอนหายโศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 **บ้านเมืองจะสดใส เพราะคนไทยช่วยดูแล ใคร่เรียนถึงพ่อแม่ ให้แลเห็นเป็นสำคัญ ทิ้งขยะให้ลงถัง แยกประเภทอย่างยืดมั่น ทิ้งอย่างไรจึงถูกหลัก ไม่ยากเลย มีวิธี ทำคนให้ถ้วนถี่ สมศักดิ์ศรีชาวดอนหายโศก***

Share: