วันที่ 5 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก ได้จัดโครงการลดและแยกขยะมูลฝอย ตำบลดอนหายโศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวการจัดการขยะและการขัดแยกขยะ เพื่อชุมชนที่น่าอยู่

Share: