โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-11.00 น. นางสายใจ ยศธิพานา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก โดยกิจกรรมในวันนี้มีการจัดชมนิทรรศการ”พระแม่ของแผ่นดิน” ,มอบเกียรติบัตรให้กับคุณแม่ดีเด่นทั้ง10หมู่บ้าน และคุณแม่ดีเด่นจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งกิจกรรมกราบแม่ เพื่อให้เด็กแสดงความรัก ความกตัญญูกตเวที และในเวลา 11.00-12.00 น. ได้ร่วมกันปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

 

Share: