ลงพื้นทำการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2565

วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2565 นางสายใจ ยศธิพานา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นทำการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อดำเนินงานรณรงค์ให้บริการกระตุ้นให้ประชาชนที่มี สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่มีอยู่ในความดูแลมารับบริการซึ่งจะมีผลทำให้ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ร่วมส่งเสริมให้ประชาชนที่รัก สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลดความเสี่ยงของการถูก สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่สงสัยหรือเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดและป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ต่อไป โดยมีการดำเนิการ ( รอบแรก ) จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่
1.บ้านดอนหายโศก
2.บ้านหนองเต่า
3.บ้านนาอุดม
4.บ้านหนองค้อพัฒนา
5.บ้านโนนสะอาด
6.บ้านโคกสำราญ

Share: