จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี

นางสายใจ ยศธิพานา นายกองค์การบริการส่วนตำบลดอนหายโศก นำทีมผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างทุกคน และ ผอ.รพ.สต.กับ คณะคุณครู กศน. #ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีขององค์กรอีกทั้งเป็นการส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ยั่งยืนสืบไป ณ ถนนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไปตามไหล่ทางถนนบ้านกั้ง ประกอบด้วยต้นทองอุไร จำนาน 600 ต้น

Share: