มอบถุงยังชีพผู้สูงอายุ,ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยกักตัวโควิค 19,เยี่ยมชมครัวเรือนพืชสวนเศรษกิจพอเพียงและขยะเปียก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก นางสายใจ ยศธิพานา พร้อมคณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่/คณะผู้นำหมู่บ้าน และ อสม.ตำบลดอนหายโศก ได้ร่วมตอนรับ ท่านเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอหนองหาน คณะผู้บริหารร่วมกับนายกอำเภอมอบถุงยังชีพผู้สูงอายุ,ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยกักตัวโควิค 19,เยี่ยมชมครัวเรือนพืชสวนเศรษกิจพอเพียงและขยะเปียก ในชุมชนบ้านกั้ง หมู่ที่ 1 ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เพื่อพัฒนาส่งเสริมช่วยเหลือประชาชน

Share: