การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-27 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 -16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก หมายเลขโทรศัพท์ 0-4221-9814

doc00794420220511100520

Share: